Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

exteasy
5845 4f50
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaviolator violator

March 16 2015

exteasy
2782 16ca
exteasy
1931 4af5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
exteasy
1820 b277
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
exteasy
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
exteasy
Zapoznam się z nią i wprost zapytam: czy ty jesteś tym, na co przez całe czekałem?… Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu.
— "Lalka" B.Prus
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
exteasy
Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. 
— Lucjan Nowakowski – Mummi
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
exteasy
6857 ce26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
2320 3811 500

Director Stanley Kubrick and Malcolm McDowell on the set of A Clockwork Orange (1971).

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
exteasy
2708 87c5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
exteasy
Reposted fromzatora zatora viablacksadcat blacksadcat
exteasy
exteasy
7854 8ef7
Reposted fromxawery xawery viablacksadcat blacksadcat

March 15 2015

8145 f5a2
exteasy
3242 0a45
Reposted fromYuei Yuei viafeowe feowe
exteasy
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viafeowe feowe
exteasy
2290 c289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeowe feowe
exteasy
7537 587a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafeowe feowe
exteasy
Lubię mieć Cię w łóżku 
— Na krawędzi, s02e04
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl